فرفیون

فرفیون-آیت الله تبریزیان

کاربرد:

جلوگیری از سقط جنین در کسانی که سابقه سقط داشته و یا اینکه در ایام بارداری لکه خون میبینند.

دستور مصرف:

کسانی که سابقه دارند پس از انعقاد نطفه سه شب پشت سرهم هر شب به اندازه یک عدس فرفیون قورت می دهند و پس از دو الی سه ماه پس از بارداری مجددا سه شب پشت سرهم هر شب به اندازه یک عدس فرفیون قورت می دهند.

افزودن به لیست دلخواه

کسانی که بدون سابقه سقط در ایام بارداری لکه خون میبینند می بایست سه شب پشت سرهم هر شب به اندازه یک عدس فرفیون قورت بدهند

درهردوحال، یک الی دو قوطی قرص خون باید مصرف شود که این از خونریزی جلوگیری می کند