اسفرزه

مقداری اسپند را شش بار با آب سرد و یک بار با آب گرم شسته و در سایه خشک شود و با روغن گل سرخ آغشته شود

و به مدت بیست روز هر روز صبح ناشتا یک قاشق چای خوری میل شود

120,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه