جوارش

جوارش-آیت الله تبریزیان

کاربرد:

بلغم زدا است

بازکردن لکنت زبان

دستور مصرف:

روزی سه بار مانند نمک روی زبان پاشیده شود و هر چقدر بیشتر بماند بهتر است.

120,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه