پماد مفاصل

پماد مفاصل-آیت الله تبریزیان

کاربرد:

درمان دردهای مفصلی مانند: زانو؛ قوزک؛ مچ دست و پا و انگشتان دست و پا، با شیطرنج و مرکب مفاصل تجویز می شود

کمر درد و گردن درد

دستور مصرف:

شب روی مفاصل و محل درد مالید و دو دقیقه ماساژ داده و سپس روی آن با پلاستیک بسته و صبح شسته شود

100,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نکته:

ورم قوزک دو پا نشانه کم کاری کلیه است که باید مسخن و مرکب 4 مصرف شود. ولی ورم قوزک یک پا نشانه آسیب دیدن استخوان و یا غضروف است

شنبلیله برای درد مفاصل و زانو مفید است