کاسنی

کاسنی-آیت الله تبریزیان

کاربرد:

1-افزایش دهنده احتمال بارداری

دستورمصرف: آقا از هفتم قاعدگی خانم تا شب چهاردهم یک ساعت قبل از شام یک قاشق مربا خوری میل کنند

2-احتمال پسر شدن فرزند در صورت مصرف مردان و احتمال دختر شدن فرزند در صورت مصرف خانم

3- سرطان روده و کلون و تنگی روده بزرگ، به همراه سودابر، سنا و تنقیه با آب گرم

دستور مصرف:

یک قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود

120,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نکته:

همان گونه که در دستور تین فیل گفته شد برای باروری با تین فیل و کور و مرکب 4 و دستورات غذایی و دعایی باید باشد