فرفیون

فرفیون-آیت الله تبریزیان

کاربرد:

جلوگیری از سقط جنین در کسانی که سابقه سقط داشته و یا اینکه در ایام بارداری لکه خون میبینند.

دستور مصرف:

کسانی که سابقه دارند پس از انعقاد نطفه سه شب پشت سرهم هر شب به اندازه یک عدس فرفیون قورت می دهند و پس از دو الی سه ماه پس از بارداری مجددا سه شب پشت سرهم هر شب به اندازه یک عدس فرفیون قورت می دهند.

100,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

کسانی که بدون سابقه سقط در ایام بارداری لکه خون میبینند می بایست سه شب پشت سرهم هر شب به اندازه یک عدس فرفیون قورت بدهند

درهردوحال، یک الی دو قوطی قرص خون باید مصرف شود که این از خونریزی جلوگیری می کند