سرمه نشادر

سرمه نشادر-آیت الله تبریزیان

کاربرد:

1-درمان ناخنک

دستورمصرف: روزی یکبار، فقط به ناخنک مالیده میشود نه به همه چشم

2-آب مروارید(سفیدی چشم)

دستورمصرف: ده روز یکبار سه میل در چشم چپ و سه میل در چشم راست کشیده شود و دو ساعت بماند، سپس  با آب سرد شسته شود، بعد از آن سرمه اثمد با دستور مخصوص آن کشیده شود.

100,000 ریال

موجود است

افزودن به لیست دلخواه

اگر یک چشم مشکل داشته باشد سه میل فقط به آن چشم کشیده شود. همراه این دارو، انغوزه و عسل استفاده می شود.