روغن بسباسه

روغن بسباسه-آیت الله تبریزیان

کاربرد:

درد شقیقه

دستور مصرف:

یک قطره در بینی طرف درد ریخته شود

120,000 ریال

موجود است

افزودن به لیست دلخواه

نکته:

برای درمان درد شقیقه علاوه بر روغن بسباسه، خوردن پنج جرعه آب گرم و ریختن هفت کف آب داغ روی سر قبل از حمام و ریختن آب سرد روی پاها بعد از حمام تجویز می شود.